keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Satu Miettinen, professori


My Dream World nuorten unelmia muotoilemassa näyttelyssä pääosaan nousevat namibialaisten ja etelä-afrikkalaisten nuorten toiveet ja unelmat. Näyttely kertoo suomalaisten taiteilijoiden ja muotoilijoiden palvelumuotoilu hankkeesta afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen Ombetja Yehingan ja SASIn kanssa. Ombetja Yehinga  (OYO) järjestö tekee terveysvalistusta tanssin ja draaman keinoin. South African San Institute (SASI) puolestaan pyrkii edistämään sankansojen asemaa eteläisessä Afrikassa. Hankkeessa on toiminut mukana myös afrikkalaisia oppilaitoksia: namibialainen taidealan oppilaitos College of the Arts (COTA), Cape Peninsula University of Technologyn (CPUT) muotoilun ja tietotekniikan tiedekunta ja namibialainen ammattikorkeakoulu Polytechnic of Namibia. Työpajat toteutettiin vuosina 2013-2014 Etelä-Afrikassa ja Namibiassa. My Dream World -projekti on ollut osana Kapkaupungin virallista 2014 World Design Capital ohjelmaa.
Työpajojen sarja antoi joukolle afrikkalaisia nuoria mahdollisuuden vuoropuheluun itselleen ja yhteisölleen tärkeistä teemoista. Palvelumuotoilun, vuoropuhelun ja itseilmaisun välineinä toimivat taiteen ja muotoilun keinot. Näyttely esittelee työpajojen tuloksina syntyneitä palvelukonsepteja, nuorten ajatuksia visualisoivia tekstiileitä sekä Sankarin matkan nuorten urapolkuja ja sen tiellä olevia haasteita visualisoivan ja konkretisoivan videoteoksen. Työttömien nuorten esiin nostamia haasteita olivat lukiosta valmistuminen, jatko-opiskelupaikan saamisen työllistymisen ehtona sekä sanallinen ja fyysinen hyväksikäyttö. Nuorten unelmia olivat työn ja ammatin saaminen sekä yhteisön auttaminen ja tukeminen. Sannuoria puolestaan kosketti sankansojen juurettomuus ja pakkosiirrot, työttömyys ja sen aiheuttama köyhyys ja alkoholismi. Heidän unelmissaan korostuivat kielen ja kulttuurin säilyminen ja omille juurilleen pääsy.
Osa työpajoista, flash mob -teos, pyöreän pöydän keskustelu ja näyttely toteutettiin Kapkaupungin Open Design Week -tapahtuman yhteydessä vanhan Kaupungintalon ullakolla elokuussa 2014. Tapahtuman yhteydessä toteutettujen työpajojen avulla otettiin voimakkaasti kantaa nuorten voimaantumiseen, ympäristön luomien haasteiden voittamiseen ja oman identiteetin rakentamiseen. Tämä lisäksi nuoret kokeilivat palvelumuotoilun työkaluja kehittämiensä palvelujen mallintamiseen.
My Dream World jalkautuu pääkaupunkiseudulle Helinä Rautavaaran museon 3.3.- 29.3.2015  ja Kirjasto 10 16.-29.3.2015 näyttelyiden avulla. Hanke osallistaa pääkaupunkiseudun nuoria pohtimaan urapolkuja ja muotoilemaan unelmiaan flash mob -teosten avulla. Flash mob -teokset toteutetaan yhteystyössä Kruunuhaan yläasteen koulun kanssa ja niitä toteutetaan sekä  Kirjasto Kympissä että Helinä museolla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti