keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Kristiina Hänninen, professori

Vuonna 2013 Namibian Keetmanshoopissa ja Etelä-Afrikan Kimberleyn san-nuorten parissa toteutetut työpajat olivat mieleenpainuvat kokemukset. Nuorten ongelmina olivat kesken jääneet kouluopinnot, koulun jälkeen alkanut työttömyys tai onglemat päästä ammattiin valmistaviin opintoihin. Monet sosiaaliset ongelmat varjostivat nuorten elämää ja hankaloittivat keskittymistä oman elämän hallintaan.
Nuoret kertoivat elämästään avoimesti  ja kollektiivinen ymmärrys ongelmista ja mukana eläminen ystävien elämäntilanteisiin oli koskettavaa. Nuorten elämäntilanteet ja tulevaisuuden toiveet konkretisoituivat Sankarin matka, Heros Journey –työskentelyssä ja tekstiilityöpajoissa. Työpajalaisten mukaansatempaava energia ja valmius tarttua ennalta tuntemattomiin työskentelymenetelmiin, materiaaleihin ja työvälineisiin välittyi ryhmiin ja työskentely oli vahvasti kollektiivista, ryhmäyttävää ja voimaannuttavaa. Osallistujien taiteelliset valmiudet näkyvät t-paitoihin toteutetuissa viesteissä, symboliikassa ja tekstiilimaalaukseen sisältyvissä My Dream World –kuvissa. Nuorten kokemattomuus maalata suuria pintoja tai kuvioida kolmiulotteista vaatetta ei ollut este heittäytymiselle taiteelliseen ilmaisuun, minkä tuloksena vahvat ja värikylläiset viestit ovat esillä.
Vuoden 2014 Cape Townin työpajan osallistujat olivat muotoiluopiskelijoita. Heidän taustansa ja elinympäristönsä ovat erilaisia kuin edellisen vuoden osallistujilla. Ryhmään osallistui myös kaksi san-nuorta Kimberleystä. Mietin miten korkeakouluopiskelija, jolla jo on perustiedot taiteen ja muotoilun prosesseista, lähtevät työskentelyyn mukaan. Toteutuuko sama innostunut heittäytyminen kuin edellisenä vuonna?
Sekä tekstilityöpaja, josta työpaja aloitettiin että Sankarin matka, toteutuivat tiiviisti ja paneutuen. Sankarin matkan sisältönä oli ammatillinen kehittyminen, valmistuminen muotoilijaksi ja unelma työllistymisestä. Ryhmän avoin ja keskittynyt osallistuminen ryhmän sisäiseen ajatuksen vaihtoon oli jälleen vahvaa. Työskentelyn aikana toteutettiin t-paidat ja haalarit, joihin peilattiin palvelumuotoilun ”session” tuottamia sisältöjä. Työpaja päättyi vauhdikkaasti Flash Mob –esitykseen ja näyttelyyn osana WDC2014 Cape Town Open Design Week –tapahtumaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti